In English

UNDERSTANDING ARCHITECTS - Exploring representations of architecture to understand how architects communicate visually in a design process

Irmeli Magnusson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-21. Den ändrades senast 2018-08-21

CPL ID: 255714

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek