In English

Elevatorn 2.0 - Architecture that mitigate and amplify the risk of land subsidence and sea level rise

Jens Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-21. Den ändrades senast 2018-08-23

CPL ID: 255711

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek