In English

The influence of legitimacy on partnership creation during the adoption of radical innovation in a large business organization

Tobias Rådegård ; Isak Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:091, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-15. Den ändrades senast 2018-08-15

CPL ID: 255701

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek