In English

Aqua ductus - Recovering the memory of a river and a aqueduct

Ariana Valentina Mendez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-08-13. Den ändrades senast 2018-08-13

CPL ID: 255693

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek