In English

An improvement of the water situation at Rukole Primary School in Tanzania - How to purify water that does not exist

Ebba Östberg ; Emelie Andersson ; Ellen Svärd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-08-10. Den ändrades senast 2018-08-10

CPL ID: 255690

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek