In English

Klimatsäkra framtidens reningsverk: en analys av vattenflöden till och från Ryaverket

JOHAN CALGARO ; LINDA GUNNARSSON ; LINNÉA JOHANSSON ; LINN TRIEB ; NILAS SPARRSTRÖM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Avloppsreningsverk, ökad nederbörd, utspädningskänslighet, reningseffektivitet, tillskottsvattenPublikationen registrerades 2018-08-10. Den ändrades senast 2018-08-16

CPL ID: 255689

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek