In English

Produktion av plast, elektricitet och drivmedel från avloppsvatten

Madeleine Ahlmén ; Daniel Boothe ; Anna Liljenroth ; Victor Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Avloppsvattenrening, MFC, PHA, biodieselPublikationen registrerades 2018-08-10. Den ändrades senast 2018-08-16

CPL ID: 255688

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek