In English

Lutande tornet i Pisa - En studie om lutningens uppkomst, åtgärder & beräkningar

ELIN AUGUSTSSON ; VILHELM BERLING ; ANNA LINDBLOM ; ANGELICA NYLUND ; ANDREA SVENSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-08-10. Den ändrades senast 2018-08-10

CPL ID: 255687

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek