In English

Kollektivtrafikkorridorer i Göteborg - En analys av framtida utbyggnadsplaners påverkan på Göteborgs kollektivtrafiksystem

GUSTAV BLOMGREN ; LINNEA JOHANSSON ; LARS OLSSON ; SIMON LÖFGREN ; IDA NORDBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: kollektivtrafik, kapacitet, utbyggnadsplaner, maxtimme, GöteborgPublikationen registrerades 2018-08-10. Den ändrades senast 2018-08-10

CPL ID: 255686

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek