In English

Viktiga faktorer vid tätning med injektering vid bergtunnelbyggnad - En översiktlig beskrivning av den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Mölnlycke och Bollebygd

SIMON LARSSON ; SOFIA LØSETH ; CHRISTOFFER ROOS ; JAKOB WAHL ; ALEXANDER ZIMMERMAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Injektering, Observationsmetoden, Tunnelbyggnad, Hydrogeologi, Infrastruktur,Deformationszon, Övergång mellan jord och berg, Inläckage, TätningPublikationen registrerades 2018-08-10. Den ändrades senast 2018-08-10

CPL ID: 255685

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek