In English

Nulägesanalys av två gator i Göteborg - Potential för en minskad biltrafik i Göteborgs innerstad

JON BOHLIN ; LINUS LEJDFELT ; CHRISTIAN MAYE ; Anna Samuelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Västra Götaland, Västlänken, Viktoriagatan, Haga, Götaälvbron, knutpunkt, ombyggnation, trafikplanering, nulägesanalysPublikationen registrerades 2018-08-10. Den ändrades senast 2018-08-10

CPL ID: 255684

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek