In English

Special Event Traffic Management - An analysis of public transit during Göteborgsvarvet

LOVISA BOSTRÖM ; OLIVER DISNEY ; EVA GUSTAFSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Göteborgsvarvet, Public transit, Special Event Traffic Management, Traffic planning, Traffic managementPublikationen registrerades 2018-08-10. Den ändrades senast 2018-08-10

CPL ID: 255681

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek