In English

Lokaliseringsutredning för järnväg mellan Öxnered och Karlstad

Ali Al Aathary ; Malkolm Godlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: lokaliseringsutredning, järnväg, dubbelspår, optimeringPublikationen registrerades 2018-08-09. Den ändrades senast 2018-08-09

CPL ID: 255680

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek