In English

Utveckling av 3D-modellering med avseende på bygghandlingar inom anläggningsbranschen

Pär Johansson ; Elias Borgelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: 3D-modell, anläggning, bro, parameterstyrd modelleringPublikationen registrerades 2018-08-09. Den ändrades senast 2018-08-09

CPL ID: 255679

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek