In English

Framtidssäkra Skepplanda med avseende på översvämningsrisk

ERIC BREGELL ; ANTON MAGNUSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: 1D/2D kopplad modell, 100-årsregn, dagvatten, extrem nederbörd, klimatförändringar, skyfall, översvämningssäkraPublikationen registrerades 2018-08-09. Den ändrades senast 2018-08-09

CPL ID: 255677

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek