In English

Mapping, Evaluation and Improvements of Simple Stormwater Measures - A Case Study in Gothenburg

Jesper Eriksson ; Theo Wilkås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Gothenburg, pollutant reduction, quality modelling, road runoff,simple stormwater management, stormwaterPublikationen registrerades 2018-08-09. Den ändrades senast 2018-08-09

CPL ID: 255676

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek