In English

Polycyclic aromatic hydrocarbons in stormwater ponds - Assessment of removal efficiency and monitoring methods

Ivo Bechter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bioavailable pollutants; monitoring; passive sampling; polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); removal efficiency; stormwater pondPublikationen registrerades 2018-08-09. Den ändrades senast 2018-08-09

CPL ID: 255675

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek