In English

Mechanisms behind grave soil leachate and remediation options for drainage water

Adam Dahlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Cemetery, Decomposition, Grave soil, Drainage water, Constituent dynamic, Remediation,Publikationen registrerades 2018-08-09. Den ändrades senast 2018-08-09

CPL ID: 255674

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek