In English

Multi-Criteria Analysis of Sustainable Management Practices for Polluted Road Runoff - Case Study in Vitsippsbäcken

Sofia Polo Ruiz de Arechavaleta
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: stormwater, management, treatment, sustainable, technique, StormTac, Web-HIPRE, MCA.Publikationen registrerades 2018-08-09. Den ändrades senast 2018-11-06

CPL ID: 255673

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek