In English

Analysis of a Recirculating Aquaculture System - n analysis at Lantfisk

Amanda Andersson ; Måns Gerdtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Recirculating aquaculture system, RAS, Clarias Gariepinus, nitrification, denitrificationPublikationen registrerades 2018-08-09. Den ändrades senast 2018-08-09

CPL ID: 255672

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek