In English

Mass displacement due to pile installation in soft and sensitive clay - The influence pile installation with precast concrete displacement piles has on adjacent areas

Gila Edvardsson ; Paula Melin Nyholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Mass displacement, superpile, prescribed line displacement, pile installation, PLAXIS 2DPublikationen registrerades 2018-08-07. Den ändrades senast 2018-09-03

CPL ID: 255660

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek