In English

The effect of soil-structure interaction on the behaviour of onshore wind turbines with a gravity-based foundation

Jonathan Isaksson ; David Tenenbaum
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Soil-structure interaction (SSI), Onshore wind turbines, FAST, Soil dynamicsPublikationen registrerades 2018-08-07. Den ändrades senast 2018-08-07

CPL ID: 255658

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek