In English

Modelling piles in FEM-Design

MICHELLE SKJÆRLUND FABRIN ; Osama Ali Bek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FEM-Design, pile modelling, geotechnics, over-consolidation, lateral earth pressure coefficient, finite element, Wehnert, compression modulusPublikationen registrerades 2018-08-07. Den ändrades senast 2018-08-07

CPL ID: 255656

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek