In English

Soil displacements resulting from piling activities - With focus on displacements of the Götaälvbron

Anna De Bourgh ; Emma Jägryd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Soil displacements, Displacement piles, Plaxis 2D, Götaälvbron, HisingsbronPublikationen registrerades 2018-08-07. Den ändrades senast 2018-08-07

CPL ID: 255655

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek