In English

Sustainability Assessment of In-Situ Remediation Techniques Using the SCORE Method

Luca FRANCESCHINI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: contaminated sites, sustainability assessment, multi-criteria decision analysis, cost-benefit analysis, streamlined life-cycle assessment, in-situ remediation techniques, SCORE methodPublikationen registrerades 2018-08-07. Den ändrades senast 2018-08-07

CPL ID: 255653

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek