In English

Gentle Remediation Options for Urban Brownfield Sites - Exploring Combinations with Bio-Based Production

Paul Drenning
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: brownfields, gentle remediation options, bio-based production, urban agriculture, circular economy, natural capital, ecosystem services, land management, phytomanagement, soil management.Publikationen registrerades 2018-08-07. Den ändrades senast 2018-08-07

CPL ID: 255652

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek