In English

Sustainable traffic planning in an urban area - Microsimulation modeling of bicycle lane design alternatives for Linnegatan in Gothenburg

Niklas Dimakis ; Bára Guðmundsdóttir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: urban traffic, microscopic simulation, pedestrian, cyclist, vissim, viswalk,interaction, shared space, urban multimodal streets, bike lane designPublikationen registrerades 2018-08-07. Den ändrades senast 2018-08-07

CPL ID: 255651

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek