In English

Surveying in the Construction Industry - A study of surveying and machine guidance systems in excavators on ground construction projects

Desiree Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Machine guidance, machine control, surveying, excavatorsPublikationen registrerades 2018-08-07. Den ändrades senast 2018-08-07

CPL ID: 255650

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek