In English

Life cycle cost analysis of FRP pedestrian bridges

Ivan Patljak
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Life cycle cost, LCC, bridge, pedestrian bridge, fibre reinforced polymer, FRP, concrete, steelPublikationen registrerades 2018-08-03. Den ändrades senast 2018-08-03

CPL ID: 255642

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek