In English

Mechanical properties of naturally corroded steel bars: Experimental study

Matiur Rahman Raju ; Amel Cato
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Steel reinforcement, Digital Image Correlation (DIC), tensile test, engineering stress-strain, true stress-strain, mechanical properties of reinforcement, generalized corrosion, pitting corrosion, corroded rebars, uncorroded rebars, average cross-section, critical cross-sectionPublikationen registrerades 2018-08-03. Den ändrades senast 2018-08-03

CPL ID: 255638

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek