In English

Implementation of Stainless Steel Reinforcement in Concrete Bridges - Redesign of Reinforcement using Stainless Steel to Increase Durability and Profitability in Bridge Design

Sofia Elwin Dahström ; Jonas Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Reinforced concrete,Stainless steelreinforcement, Corrosion resistance of stainless steel, LCC analysis, Bridge construction Slab-framebridge, Retainingwall, Sustainable constructionPublikationen registrerades 2018-08-03. Den ändrades senast 2018-08-03

CPL ID: 255636

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek