In English

Structural Response of Concrete Beams Subjected to Drop Weight Impact - A parametric study using numerical modelling

Michaela Munther ; Josefine Runebrant
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Reinforced concrete beam, impact load, numerical modelling, FE modelling, bond-slip, LS-DYNA, CDPM2, Abaqus, 2DOF modelPublikationen registrerades 2018-08-03. Den ändrades senast 2018-08-03

CPL ID: 255635

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek