In English

Evolutionary optimization of steel truss footbridges - A study of parametric design and optimization in Karamba 3D, Galapagos and Octopus for different truss geometries

Cecilia Hillberg ; VICTOR ANDERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Parametricdesign,Steeltrussfootbridge,Optimization,Karamba3D,Galapagos,OctopusPublikationen registrerades 2018-08-03. Den ändrades senast 2018-08-03

CPL ID: 255634

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek