In English

Dynamic and Economic Aspects of Carbon Fiber Reinforced Polymer Footbridges

Jonas Bond ; Victor Hjelmgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: CFRP, carbon fiber, footbridge, lightweight, economy, dynamics, eigenfrequency, accelerations, Sétra.Publikationen registrerades 2018-08-03. Den ändrades senast 2018-08-13

CPL ID: 255631

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek