In English

Stainless Steel Bridge Girders with Corrugated Webs - Efficiency, stability and life-cycle cost analysis

Emil Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Corrugated web, Stainless steel, Steel bridges, Case study, Parametric study, Optimization, Material reduction, LCC study, Design codePublikationen registrerades 2018-08-03. Den ändrades senast 2018-08-03

CPL ID: 255630

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek