In English

Glued-in Rods in Timber Structures - Finite Element Analyses of Adhesive Failure

Axel Thelin ; Per Feldt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Glued-in rod, Pull-out capacity, Adhesive, Finite element modelling, Axisymmetry, Numerical analysis, Parameter study, Design proposalPublikationen registrerades 2018-08-03. Den ändrades senast 2018-08-03

CPL ID: 255629

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek