In English

Buckling and post-buckling behaviours of fibre reinforced elements subjected to in-plane compression - A parametric study on the relation between slenderness and buckling reduction factor

Helen Giger Johansson ; Emma Seebergs
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FRP, Fibre Reinforced Polymer, FRP plates, In-plane compression, Parametricstudy, FEA,FEM, Bucklingreductionfactor, Slenderness, Post-bucklingPublikationen registrerades 2018-08-03. Den ändrades senast 2018-08-13

CPL ID: 255626

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek