In English

Improved fatigue evaluation of Göta Älv bridge using monitoring data

Marek Korzeniowski ; Simom Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Fatigue assessment, Structural Health Monitoring (SHM), Finite element model calibration, Spatial Adjustment Factor (SAF), Steel bridgesPublikationen registrerades 2018-08-03. Den ändrades senast 2018-08-03

CPL ID: 255625

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek