In English

Shear Strengthening of Existing Concrete Slabs

Anton Hellberg ; Victor Eryd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Shear Strengthening, Concrete, Slab, Finite Element, AssessmentPublikationen registrerades 2018-08-03. Den ändrades senast 2018-08-03

CPL ID: 255623

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek