In English

Structural integrity of steel structures subjected to fire- A comparison between Eurocode and FE modelling

Felicia Flink ; Felicia Carlander-Reuterfelt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Steel, Steel structures, Fire, Eurocode, FE-modelling, Standard fire, ISO 834, EN 1993-1-2, EN 1991-1-2, Fire resistance.Publikationen registrerades 2018-08-02. Den ändrades senast 2018-08-02

CPL ID: 255621

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek