In English

Transverse Connection to Hollow Core Units - An Experimental Study Concerning In-Plane Shear Forces

Emma Hedin ; Alexandra Eriksen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Prefabricated, connection, hollow core units, in-plane shear force, structural tests, structural behaviour, load-carrying capacity, strut and tie methodPublikationen registrerades 2018-08-02. Den ändrades senast 2018-08-02

CPL ID: 255620

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek