In English

Stötbelastade träkonstruktioner- En studie av töjningshastighetseffekten hos trä

Adam Henrysson ; Sara Nero
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Dynamisk förstoringsfaktor, DIF, SDOF, impulsbelastning, trä, krysslaminerat trä, töjningshastighet, töjningshastighetseffektPublikationen registrerades 2018-08-02. Den ändrades senast 2018-08-02

CPL ID: 255618

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek