In English

Korslimmat trä som konstruktionsmaterial - En teknisk jämförelse och lämpliga användningsområde

Linnea Stjärnborg ; Mathilda Lundblad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Trä, betong, stål, KL-trä, hållbarhet, livscykelanalys, byggregler, förutsättningar vid dimensionering, användningsområdenPublikationen registrerades 2018-08-02. Den ändrades senast 2018-08-02

CPL ID: 255616

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek