In English

Miljonprogrammet – Uppbyggnad och påbyggnad

Gustav Rinaldo ; Daniel Nedrén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Miljonprogrammet, Rekordåren, våningspåbyggnad, krav och normer, EKS, bärighetsberäkningar, stomutredningPublikationen registrerades 2018-08-02. Den ändrades senast 2018-08-02

CPL ID: 255615

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek