In English

Landsvägsbro över Viskan - Förstudie innefattande broförslag och preliminärdimensionering

Hanna Lassing ; Andreas Alhede ; Anna Libell ; Leo Wahlgren ; Simon Sundström ; Gabriel Edefors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Bågbro, Eurocode, Preliminärdimensionering, Viskan, Vägbro, Stålbro, Konceptuell designPublikationen registrerades 2018-08-02. Den ändrades senast 2018-08-02

CPL ID: 255611

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek