In English

Properties of sheet formed wood fiber and polymer fiber composite materials

Ingrid Öberg ; Victoria Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-10. Den ändrades senast 2018-07-10

CPL ID: 255590

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek