In English

Towards visible-to-UV photon upconversion

Axel Olesund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-09.

CPL ID: 255587

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek