In English

Implementation of water as solvent in aerobic oxidative NHC-catalysis

Victor Strand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-07-09. Den ändrades senast 2018-07-09

CPL ID: 255586

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek