In English

Synthesis and studies of cancer active substances

Syntes och studier av canceraktiva substanser

Victor Engdahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-07-09. Den ändrades senast 2018-07-09

CPL ID: 255585

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek