In English

Cellulose reinforced composites

Cellulosaförstärkta kompositer

Krister Torén ; Love Gidlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-07-09. Den ändrades senast 2018-07-09

CPL ID: 255583

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek